Clear-Com Core Configuration Manager (CCM™) jest zintegrowanym, opartym na przeglądarce narzędziem programowym umożliwiającym szybką konfigurację i monitorowanie systemów Clear-Com.

Core Configuration Manager (CCM) dla stacji bazowej FreeSpeak Edge® i stacji centralnej Arcadia® posiada intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia szybką i prostą konfigurację stacji bazowej z beltpackami opartymi na rolach, w tym zapisywanie i przywracanie, wiadomości tekstowe, sygnały wywołań dla indywidualnych beltpacków bądź grup oraz zdalne wyłączanie mikrofonu. W zakładce status page użytkownik może zobaczyć poziomy głośności na wszystkich beltpackach jednocześnie.

Konfiguracja oparta na rolach

Rola to oznaczony zestaw konfiguracyjny, który może być przypisany do każdego urządzenia tego samego typu w systemie, przez administratora systemu lub operatora. Konfiguracja punktów końcowych systemu przy użyciu ról jest nie tylko intuicyjną metodą konfigurowania urządzeń i zarządzania nimi, ale także umożliwia zmianę przeznaczenia sprzętu i szybkie wdrażanie urządzeń w systemie. W tej wersji CCM role mogą zawierać dwa różne rodzaje beltpacków (tj. FreeSpeak II® i FreeSpeak Edge). System w sposób inteligentny kieruje dźwięk do odpowiednich relacji.

Kluczowe cechy
• Narzędzie konfiguracyjne oparte na przeglądarce internetowej
• Obsługuje najnowsze wersje wszystkich głównych przeglądarek internetowych
• Monitorowanie przez wielu administratorów
• Zakładka globalnego stanu systemu
• Logi diagnostyczne
• Ochrona hasłem

g

Poznaj inne od Clear-Com