Solid State Logic System T Cloud

Wirtualny silnik Systemu T

Cloud-based, czyli wirtualne przetwarzanie dźwięku w chmurze, to kolejny znaczący krok naprzód w technologii i produkcji audio. SSL oferuje jeszcze bardziej zwiększoną skalowalność i elastyczność systemu audio, a także nowe i niespotykane wcześniej korzyści operacyjne dla nadawców. Jest również kluczowym elementem rozwoju modeli produkcji zdalnej i rozproszonej.

Solid State Logic,  wsłuchując się w potrzeby największych nadawców na świecie, pracował nad lepszym zrozumieniem procesów produkcyjnych wykorzystujących wirtualne przetwarzanie dźwięku w chmurze oraz jego kontrolę. Doprowadziło to do przygotowania kilku wydarzeń typu Proof-of-Concept (PoC), obejmujących produkcje testowe i na żywo, a ich pomyślna realizacja udowodniła solidność wirtualnego przetwarzania DSP Systemu T i zdolność do dostarczania nadawcom dźwięku na najwyższym poziomie.

System T oferuje prawdziwie skalowalne przetwarzanie oraz kontrolę audio. Model produkcji rozproszonej umożliwia na wykorzystanie dowolnej kombinacji powierzchni kontrolnych, zapewniając komfortową pracę wszystkim operatorom i inżynierom.

system_t_cloud

Wirtualne przetwarzanie dźwięku

Wykorzystując opatentowaną technologię Optimal Core Processing (OCP) na procesorach x86, SSL wirtualizuje silnik DSP Systemu T Tempest Engine. Chmurowy silnik pracuje w  środowisku Linux, zoptymalizowanym pod kątem przepustowości i niskiej latencji, zapewniając processing sygnałów audio wirtualnego miksera w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie wykorzystuje kompatybilne z chmurą, zdefiniowane programowo protokoły transportu w obrębie wejść/wyjść DSP zapewniając jeszcze bardziej elastyczny model połączeń. Udostępniane kanały, dystrybucja i monitorowanie sygnałów może być obsługiwane przez różne interfejsy, co ułatwia spełnienie specyficznych wymagań każdego zadania.

 

  • AWS Cloud z chmurową wersją silnika Virtual Tempest DSP.
  • AWS Cloud z chmurową wersją aplikacji Tempest Control.
  • 256 ścieżek przetwarzania.
  • Immersyjne formaty audio aż do 7.1.4 z monitorowaniem w wersji 9.1.6.
  • Transport i routing dźwięku w chmurze Dante Connect .
  • 256x256 kanałów Dante Connect obsługujących Virtual Tempest Engine.
  • Możliwość konwersji do NDI.
  • Dowolna lokalizacja stanowisk realizatorskich wykorzystujących hardware i software
  • Kontrola produkcji audio z wielu miejsc jednocześnie

Wdrażanie VTE

Subskrypcja oprogramowania zapewnia 256 ścieżek przetwarzania dźwięku w chmurze. VTE jest wdrażane wraz z instancją TCA w chmurze w celu sterowania oprogramowaniem. Instancje te są w pełni zdalnie sterowane z dowolnej powierzchni kontrolnej Systemu T lub TCA i fizycznego zestawu faderów . VTE wykorzystuje Dante Connect firmy Audinate w wirtualnym procesorze DSP, aby zapewnić bezpośrednią integrację i routing 256 wejść i 256 wyjść w System T Cloud. Sterowanie routingiem audio Dante jest zarządzane bezpośrednio z interfejsu użytkownika, a następnie przechowywane i przywoływane za pomocą pliku showfile. Użytkownicy zyskują możliwość szybkiego definiowania, konfigurowania i wdrażania opartych na chmurze rozwiązań audio Dante z System T Cloud. Dante Connect zapewnia synchroniczny transport audio i pełny routing audio kanał po kanale między System T Cloud a dowolną inną instancją Dante Connect lub lokalnym sprzętem Dante.

Produkcja rozproszona i zdecentralizowana 

Poniższy obraz przedstawia przykład rozproszonego modelu produkcyjnego, wykorzystującego zwirtualizowane przetwarzanie, kontrolowane za pomocą wielkoformatowej konsoli S500 System T i zwirtualizowanej aplikacji Tempest Control App. Wyjątkową cechą Systemu T jest możliwość wykorzystania w całym systemie dowolnej kombinacji powierzchni kontrolnych, zarówno sprzętowych jak i wirtualnych.

Źródła audio są przechwytywane w lokalizacji głównej przy użyciu SSL Network I/O i małego interfejsu w lokalizacji B. Kanały z obu lokalizacji są wysyłane do wirtualnego silnika Tempest DSP działającego w chmurze AWS. Kontrolę ułatwia także wirtualna instancja aplikacji Tempest Control App. Dante Connect odpowiada za transport i routing dźwięku w chmurze.  Zaawansowana integracja Dante w Systemie T umożliwia zapis routingu i kontroli w ramach pliku showfile konsolety. Przetwarzanie niskolatencyjnych sygnałów  w chmurze jest kontrolowane za pomocą dowolnej powierzchni sterującej Systemu T lub instancji TCA w głównej reżyserce, z jednoczesną możliwością rozbudowy o kolejne zdalne lokalizacje tak jak pokazano na pozycji drugiego realizatora wykorzystującego Tempest Control App z fizyczną warstwą tłumoków Fader Tile.

g

Poznaj inne od SSL