Kontroler DAW do plug-in SSL – UC1

Kontroler DAW SSL dla oprogramowania SSL

 

Kontroler do plug-in SSL - UC1

UC1 to wyjątkowy kontroler typu plug-in. Dedykowane pokrętła dla funkcji Channel EQ i Dynamics, centralna sekcja z pełną kontrolą Bus Compressor i autentycznym , analogowym miernikiem redukcji wzmocnienia tworzą najbardziej kreatywny, intuicyjny i skuteczny sposób kontrolowania nowych wtyczek: SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2 w Twojej sesji DAW.

Narzędzia do produkcji muzyki firmy SSL są punktem odniesienia dla ergonomii i stylu pracy w studio. Przy projektowaniu UC1 zaczerpnięto z dziesięcioleci projektowania konsolet analogowych i cyfrowych. Tym sposobem Solid State Logic opracował inteligentną i głęboko zintegrowaną powierzchnię kontrolną do wtyczek SSL, która pozwala skupić się na celach produkcyjnych, a nie na procesingu.

Układ enkoderów, przełączników i grup kolorów w UC1 oferuje profesjonalną ergonomię konsolet SSL, która jest w pełni zintegrowana z najbardziej zaawansowanymi wtyczkami Channel Strip i Bus Compressor. Wiele parametrów można kontrolować jednocześnie i precyzyjnie - jest to  narzędzie produkcyjne, które wspomaga pamięć mięśniową, zapewnia niezrównaną elastyczność dźwięku i wzbudza zaufanie operatora. Dla jeszcze lepszej kontroli nad pracą w stylu hybrydowym, zaleca się dołączenie  kontrolera SS: UF8.

Wirtualna konsoleta SSL 

Sercem każdego systemu UC1 jest mikser wtyczek SSL 360°, miejsce do przeglądania i kontrolowania wszystkich swoich kanałów i kompresorów w jednym miejscu. Mikser dla wtyczek oferuje nowy i ekscytujący sposób interakcji, pozwalając na przyjęcie prawdziwie konsolowego podejścia do miksowania od zaraz.

Channel-Strip-Kontroler-do-plug-in-SSL-UC1

Dźwięk SSL i przepływ pracy 

 

UC1 zapewnia dedykowane sterowanie wszystkimi kluczowymi parametrami wtyczki Channel Strip 2. EQ, Filtry, Kompresor i Bramka/Expander zapewniają taką samą konfigurację i wizualne sprzężenie zwrotne, jakie można znaleźć w wielkoformatowych konsoletach SSL, co pozwala szybko poczuć się jak w domu przy pracy z kontrolerem.

Sterownik został opracowany na podstawie cyfrowego modelowania kultowej konsolety XL 9000K, SSL Native Channel Strip 2 zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać nowoczesny dźwięk SSL w swoim programie DAW. Wtyczki SSL Native to wtyczki zaprojektowane przez zespół inżynierów SSL w siedzibie głównej w Oksfordzie, z wyłącznym dostępem do oryginalnych arkuszy danych i specyfikacji, na podstawie których zostały wykonane konsolety. Specjalnie do kontrolera UC1 zaktualizowano Channel Strip, aby zawierał specjalne zastrzeżone algorytmy SSL zapobiegające wszelkim formom zawijania fazy i amplitudy. Rezultatem jest po prostu najlepiej brzmiący Channel Strip SSL w historii – pełen dynamiki, wolny od zniekształceń i gotowy na wszystko, co w niego rzucisz.

Bus Compresor

 

W sercu UC1 znajdują się elementy sterujące Bus Compressor’em, które komunikują się bezpośrednio z SSL Native Bus Compressor 2. Autentyczny układ i pomiary sprawiają wrażenie, że kontrolujesz sprzętową kompilację BUS (szyny) wbudowaną w środkową sekcję konsolety SSL. UC1 posiada klasyczny miernik redukcji wzmocnienia z ruchomą cewką, który można znaleźć w konsoletach SSL od lat 70-tych, dzięki czemu producenci i inżynierowie wiedzą jak urządzenie reaguje na instrumenty, podgrupy i oczywiście Mix Bus.

Kontroler do plug-in SSL - UC1

Przejdź do rytmu produkcyjnego 

Sposób  pracy podczas sesji zmienia się w zależności od wykonywanego zadania. Dlatego zadbano o to, żeby UC1 oferował narzędzia, wizualną informację zwrotną i całkowitą synchronizację między sprzętem i oprogramowaniem. Zapoznaj się ze sprzętem UC1, dostosuj parametry za pomocą myszki w poszczególnych wtyczkach lub zanurz się w mikserze wtyczek — nie martwiąc się o zsynchronizowanie zmian w całym oprogramowaniu i sprzęcie.

Szybkość produkcji, bezbłędna kontrola procesingu i  kreatywna wolność

Każdy szczegół UC1 został zaimplementowany w taki sposób, aby zapewnić Ci kontrolę i informacje o tym, jak Twój miks reaguje na processing. Dedykowane enkodery na panelu przednim wraz z wbudowanym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości umożliwiają szybkie przechodzenie między instancjami Channel Strip 2 i Bus Compressor 2 bezpośrednio z powierzchni. Możesz także załadować ustawienia wstępne, a także zmienić kolejność procesu Channel Strip. Wszystkie te informacje i elementy sterujące powodują, w przeciwieństwie do wielu innych kontrolerów, że nie musisz patrzeć na swój DAW podczas pracy z UC1.

 

Aplikacja SSL 360° i mikser wtyczek

SSL 360° to centrum dowodzenia i mózg UC1. Jest to wieloplatformowa aplikacja dla komputerów Mac i Windows. Instalacja jest szybka i łatwa. Po zainstalowaniu SSL 360° możesz uzyskać dostęp do Plug-in Mixer, miejsca w którym możesz przeglądać i kontrolować wszystkie instancje Channel Strip i Bus Compressor z jednego miejsca. Aplikacje SSL 360° możesz znaleźć  na stronie Pobieranie — po prostu wybierz „SSL UC1” z rozwiń z listy.

Kontroler do plug-in SSL - UC1

Wtyczki SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2 

Pełne licencje na wtyczki SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2 są dołączone do UC1.

Channel Strip 2 funkcjonuje w oparciu o cyfrowy model EQ i dynamiki z legendarnej konsolety XL 9000 K SuperAnalogue.

Bus Compressor 2 dodaje szereg usprawnień zasugerowanych przez użytkowników, z dodatkowymi opcjami Ratio, Attack i Release, możliwością zewnętrznego sidechain, a także oversamplingiem x2 i x4.

 

Jesteś właścicielem SSL Native Channel Strip Bus Compressor Plug-in? 

Wtyczki SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2 to bezpłatna aktualizacja dla dotychczasowych właścicieli SSL Native Channel Strip i Bus Compressor. Twoje istniejące licencje będą automatycznie działać z nowymi wtyczkami. Przejdź do strony pobierania, aby pobrać nowe wtyczki. 

 

Kontroler do plug-in SSL - UC1

Kontroler do plug-in SSL - UC1

Integracja z DAW

Pro Tools®, Logic Pro®, Cubase™ / Nuendo ™, Ableton® Live™, Studio One® i REAPER® DAWs są oficjalnie obsługiwane przez UC1 i The Plug-in Mixer . Inne programy DAW w tej chwili nie są atestowane w systemie UC1 / Plug-in Mixer, ale Channel Strip 2 i Bus Compressor 2  działa jako 'standalone' z dowolnym AU / VST / VST3 DAW.

Kontroler do plug-in SSL - UC1


Kolejność wtyczek w Plug-In Mixer podąża za ustawieniami z sesji DAW

Sposób, w jaki wtyczki Channel Strip są uporządkowane w mikserze wtyczek, zależy od DAW, a w niektórych przypadkach od używanej wersji DAW.

Kolejność mikserów wtyczek automatycznie podąża za sesją DAW . 

Logic 10.6.1 i nowsze (AU)

Cubase/ Nuendo (VST3)

Live (VST3)

Studio One (VST3)

Reaper (VST3)

Wtyczki VST 2 nie obsługują automatycznego sortowania, użyj VST3. Nie używaj wtyczek VST3 i VST 2 Channel Strip w jednej sesji.

Możesz ręcznie zmienić kolejność pozycji wtyczek po ich wstawieniu, klikając i przeciągając nazwę ścieżki w mikserze wtyczek.

 

 • Legendarny sposób pracy SSL i ergonomia konsoli połączone z mocą wtyczek SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2
 • Każdy UC1 obejmuje licencje na wtyczki SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2
 • Sterowanie pokrętłem według funkcji wtyczek SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2 2
 • Autentyczny miernik redukcji wzmocnienia Bus Compressor z ruchomą cewką, sterowany cyfrowo z wtyczek SSL Native Bus Compressor
 • SSL Pług-In Mixer SSL (hostowany w SSL 360°) zapewnia miejsce do przeglądania i kontrolowania swoich kanałów i kompresorów magistrali, wszystko z jednego ekranu
 • Ciągłe wizualne informacje zwrotne za pośrednictwem inteligentnych pierścieni LED
 • Wyświetlacz informuje, na której wtyczce Channel Strip 2 i Bus Compressor 2
 • Wyświetlacz UC1 pokazuje odczyt wartości aktualnie używanego elementu sterującego
 • Zmiana Presets wtyczek dostępna bezpośrednio z powierzchni UC1
 • Możliwość przełączania się między 3 różnymi programami DAW podłączonymi do Plug-in Mixer
 • Wysokiej jakości metalowa obudowa ze szczotkowaną, anodowaną górną płytą
 • Połączenie z komputerem poprzez Hi-Speed USB
 • Obsługiwane przez oprogramowanie SSL 360 ° Mac i PC

 

Wymagania systemowe:

Aby korzystać z SSL UC1 należy zainstalować oprogramowanie SSL 360° na komputerze Mac lub Windows. Oprogramowanie SSL 360° jest dostępne na stronie pobierania.

SSL 360°, SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor — wymagania dotyczące systemu operacyjnego 

Mac – 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina), 11 Big Sur (Intel), 11 Big Sur (M1*)

*Obsługa M1 jest obecnie dostępna tylko dla trybu Rosetta.

PC — Windows 10 (64-bitowy)

Wtyczki SSL Native Channel Strip 2 i Bus Compressor 2

Hosty 64-bitowe

Wtyczki AAX Native, AU, VST3 i VST

Wymagania dotyczące licencjonowania oprogramowania

Konto użytkownika SSL – aby ubiegać się o licencje na wtyczki

Konto iLok – aby autoryzować licencje na wtyczki

Wymagania dotyczące rozdzielczości ekranu

1280 × 960

Wyświetlacze inne niż Retina na komputerach MacBook nie są obsługiwane

Wymagania sprzętowe komputera

Procesor Intel Core i5 trzeciej generacji (lub porównywalny procesor AMD) działający z częstotliwością 2,4 GHz lub wyższą

Zalecane jest 8 GB pamięci RAM lub więcej.

Połączenie internetowe do aktualizacji oprogramowania z aplikacji SSL 360°

 

g

Poznaj inne od SSL