Clear-Com Encore® to analogowy system 2-wire partyline z intuicyjną konstrukcją typu plug-and-play i doskonałej jakości dźwiękiem "Clear-Com Sound".

Zdalna stacja głośnikowa KB-701 łączy się z pojedynczym kanałem linii interkomowej i pracuje w trybie half-duplex, podobnie jak walkie-talkie. Stacja posiada wbudowany głośnik oraz montowany na stałe mikrofon elektretowy z limiterem oraz przycisk push-to-talk. Stacja może być zaprogramowana poprzez dwa wewnętrzne przełączniki dip, do pracy w czterech różnych trybach aktywowanych przez inne stacje w ramach systemu interkomowego. Różne tryby pracy są aktywowane za pomocą funkcji wywoływania innej stacji, co pozwala na indywidualne sterowanie głośnikiem i mikrofonem.

Mikroprocesorowe sterowanie logiką i przełączaniem czyni KB-701 niezwykle funkcjonalną stacją interkomową w kompaktowej obudowie. Elektroniczny przycisk Talk pracujący tylko w trybie momentary aktywuje funkcję rozmowy. Aktywacja mikrofonu odbywa się przy pomocy przycisku Talk lub zdalnie z innej stacji. Niebieska dioda LED wskazuje, że mikrofon jest włączony, natomiast bursztynowa dioda LED wskazuje, że mikrofon jest wyłączony. Czułość mikrofonu można dostosować do odległości w jakiej znajduje się użytkownik.

KB-701 oferuje zarówno wizualną, jak i dźwiękową sygnalizację wywołania, co pozwala zwrócić uwagę użytkownika, gdy nie znajduje się on przy stacji. Czerwona dioda LED świeci się, gdy połączenie jest aktywowane na danym kanale interkomu. Dźwiękowa sygnalizacja wywołania posiada kontrolę poziomu. Oddzielne regulatory głośności posiada również kanał interkomu i symetryczne wejście programowe. Lokalne źródło programu może być doprowadzone do stacji, pozwalając użytkownikowi na monitorowanie tego źródła, pozostając w trybie interkomu. Wejście programowe może być również używane w połączeniu z wyjściem Stage Announce stacji głównej. Pozwala to na przywoływanie stacji nawet wtedy, gdy regulacja głośności interkomu jest ściszona. Dodatkowo może być ona wewnętrznie ustawiona w taki sposób, że przychodzący komunikat będzie słyszalny nawet wtedy, gdy regulacja ta będzie całkowicie ściszona.

Kluczowe cechy:
• Jednokanałowa stacja głośnikowa typu push-to-talk
• Cztery różne tryby pracy, programowane wewnętrznie
• Logika i przełączanie sterowane mikroprocesorem
• Wbudowany mikrofon
• Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja wywołania, z jasnym wskaźnikiem LED
• Symetryczne wejście programu lokalnego z oddzielną kontrolą poziomu
• Opcjonalne karty TW i 4-Wire zapewniają dodatkowe możliwości
• Montaż na ścianie lub konsoli, opcjonalny V-Box do użytku przenośnego lub biurkowego
• Przyciski LED funkcji Talk, Listen, Call, Announce, Link, All Talk lub włączonego mikrofonu

g

Poznaj inne od Clear-Com