DIRECTOUT HCONTROL.8

Kategoria:

DirectOut HCONTROL.8

PRZEJMIJ KONTROLĘ!

HCONTROL.8 to zdalny kontroler z ośmioma faderami, zaprojektowany z myślą o serii PRODIGY. Zapewnia całą elastyczność „kontrolera globcon” w formie kompaktowego sterownika.

Można go używać do miksowania i monitorowania wraz z wielofunkcyjnym procesorem PRODIGY.MP lub modułowym konwerterem PRODIGY.MC - to mobilne i łatwe w transporcie rozwiązanie. Można też połączyć sterowanie kilkoma urządzeniami DirectOut na jednym interfejsie sprzętowym.

hcontrol.8

Mapowanie
Zapewnia mapowanie dowolnych kanałów audio i funkcji urządzenia. Przypisuj kanały FlexChannels, grupy i miksery matrycowe do 12 warstw i przywołuj je łatwo za pomocą przycisków (niebieskich). Możesz tworzyć powiązanie niestandardowych układów wyświetlania globcon z poszczególnymi warstwami. 12 przycisków funkcyjnych (różowych) można dowolnie przypisać do wykonywania funkcji urządzenia, takich jak przywoływanie snapshotów lub wyzwalanie GPIO na urządzeniu.

FlexFaders
Zmotoryzowane fadery 100 mm umożliwiają HCONTROL.8 odbieranie danych z PRODIGY.MP, wyświetlając informacje o stanie fadera i miernika poziomu w dostosowany i w pełni zintegrowany sposób. Ich zachowanie dostosowuje się do typu kanału, który jest do nich przypisany. Na przykład, gdy mastery MatMix są przypisane do tłumików, dostępna jest funkcja SPILL. Za pomocą przycisku SPILL wszystkie źródła mastera stają się dostępne do natychmiastowego miksowania poziomów, podczas gdy enkodery obrotowe są używane do panoramowania w obrębie mastera stereo.

Zastosowanie
Zastosowania różnią się między instalacjami stacjonarnymi, w których jeden PRODIGY.MP jest sterowany przez kilka HCONTROL.8 w całym zestawie konferencyjnym, a zdalnymi produkcjami, w których kilka PRODIGY.MP w różnych lokalizacjach jest zdalnie sterowanych tylko przez jeden HCONTROL.8.

Quick Start Video

g

Poznaj inne od DirectOut